Oversikt

Proplan er en ledende leverandør av bransjesystem til attføringsbransjen. Dette har gjort at vi kjenner bransjen svært godt og forstår behov og utfordringer. Når det kommer til timeregistrering for attføringsbedrifter er gjerne behovet tre-delt:

  1. De trenger et system for å registrere tidsbruk på egne ansatte. 

  2. De trenger et system for timeføring/stempling for tiltaksdeltakerne.

  3. De trenger en portal for kommunikasjon mellom tiltaksarrangør og tiltaksdeltakere.

Alle disse behovene håndteres av Proplan Time.  For enda større synergieffekter er Proplan Time integrert med Bransjesystemet Proplan Attføring. Det gjør følgende prosess mulig:

  1. Hente tilsagn, jobbsøker eller ansatt fra Proplan Attføring (basert på tilgangsstyring i Proplan Attføring*)

  2. Føre timer mot disse enhetene i Proplan Time

  3. Timer hentes tilbake til Proplan Attføring for rapportering og fakturaunderlag mot NAV. 

Effektivt, sømløst og med redusert risiko for feil.

*Tilgangsstyring. – Tilgangsstyringen fra Proplan Attføring replikeres i Proplan Time slik at jobbkonsulenter får tilgang til de jobbsøkerne de er ansvarlige for.

 

Tilbake til Bransjer

Oversikt