Rapporter

Proplan kan tilpasse rapportene til kundens behov. Her er noen eksempler på typiske rapporter som blir brukt av firmaer i attføringsbransjen, men vi kan også utvikle egne rapporter basert på din bedrifts behov. Hovedfokuset er å gi dere rapporter som er raskere oppdatert, har høyere kvalitet og gir et godt grunnlag for beslutninger.

Tilbake til Bransjer

Rapporter