Proplan Time for bygg og anleggsbransjen

Proplan har lang erfaring som leverandør til firmaer innen bygg- og anleggsbransjen. Firmaene varierer i størrelse og kompleksitet men mange opplever de samme type utfordringene når det kommer til timeregistrering.

Tilbake til Bransjer

Proplan Time for bygg og anleggsbransjen