Proplan Time for Konsulent og Prosjektarbeid

Mange bedrifter i ulike bransjer opererer med prosjekter og konsulenter som sin kjernevirksomhet. For disse bedriftene er fakturerte timer en vesentlig del av omsetningen. Prosjektene deres kan være enten fastprisede eller løpende og gå over kortere eller lengre tidsrom. Det er kontraktene som utgjør rammen for avtalene med kunden.

Tilbake til Bransjer

Proplan Time for Konsulent og Prosjektarbeid