Proplan Time for Olje og Oljeservice

Proplan har lang erfaring som leverandør til ulike selskaper innen olje- og oljeservicenæringen. Systemet har vist seg å være et verktøy som tilfredsstiller særbehovene som denne bransjen har. Selskapene som benytter Proplan Time varierer i størrelse - fra mindre leverandører av tjenester og produkter, til større konsern og oljeselskap.

Tilbake til Bransjer

Proplan Time for Olje og Oljeservice