Proplan Time for Servicesektoren

Begrepet servicesektor er vidt og omfatter mange bransjer. Det kan for eksempel dreie seg om firmaer innenfor renholdstjenester, kantine, sikkerhet, bemanning og helse- og omsorg for å nevne noen. Det er allikevel en del fellestrekk og behov blant disse firmaene som Proplan Time tilfredsstiller godt.

Tilbake til Bransjer

Proplan Time for Servicesektoren