Rapporter

Proplan kan tilpasse rapportene til kundens behov. Her er noen eksempler på typiske rapporter som blir brukt at firmaer i denne bransjen, men vi kan også utvikle egne rapporter basert på din bedrifts behov. Hovedfokuset er å gi dere rapportert som er raskere oppdatert, har høyere kvalitet og gir et godt grunnlag for beslutninger.

 

Generelle rapporter

 • Transaksjoner per bruker
 • Prosjektrapporter
 • Fravær/ferie/flexi oversikter
 • Ferieplanlegging
 •  

  Bransjespesifikke rapporter

 • Utførte timer mot budsjetterte timer per oppdrag - for løpende lønnsomhetsvurderinger.
 • Timeforbruk per avdeling/prosjekt.
 • AML overtidsrapport - viser løpende oversikt over overtidsbruken i selskapet og om den er i henhold til Arbeidsmiljøloven.
 • Kontrollister for bedrifter som er pålagt daglige personallister.