Rapporter

Proplan kan tilpasse rapportene til kundens behov. Her er noen eksempler på typiske rapporter som blir brukt at firmaer innen varehandelsbransjen, men mulighetene er store så det er opp til kunden hva slags statistikk de ønsker skal rapporteres. Hovedmålet er at rapportene skal gi bedriften et godt beslutningsgrunnlag.

 

Generelle rapporter

  • Transaksjoner per bruker
  • Prosjektrapporter
  • Fravær/ferie/flexi oversikter
  • Ferieplanlegging

 

Bransjespesifikke rapporter/statistikk

  • Kostnader mot budsjett pr. butikk/periode
  • Siste tildelte timer mot planlagte og brukte timer pr. butikk.