Integrasjoner

En av Proplan Kvalitets fremste egenskaper er muligheten for integrasjon med andre systemer. Her er integrasjonen mellom Proplan Kvalitet og Proplan Time det mest nærliggende eksempelet. At brukeren i samme mobilløsning kan registrere både utførte jobber/rutiner og arbeidstimer er både effektivt og sikrer høy datakvalitet. Ledelse og administrasjon kan også forholde seg til ett system både for godkjenning av timer, behandling av avvik og rapportering.

I tillegg kan Proplan Kvalitet integreres med kundens øvrige systemer som f.eks ERP/økonomisystemet. På et enkelt nivå kan det dreie seg om overføring av metadata som prosjektnavn, leder, avdeling, kunder etc. På et mer avansert nivå kan integrasjonen settes slik at når en forhåndsdefinert grenseverdi nås, vil det automatisk opprettes et avvik for videre analyse/oppfølging.