Tilpasset deres arbeidsmåte

Et oljeservicefirma jobber annerledes med kvalitet enn f.eks en renholdsbedrift. Allikevel vil Proplan Kvalitet kunne oppfylle behovene til begge.

Med systemets Skjemabygger kan bedriften selv definere egne skjemaer/sjekklister basert på sine egne prosesser og behandlingsregler. Systemet kan tilpasses den enkelte bedrift og unødvendig funksjonalitet fjernes. Tilpasningsmulighetene gir deg som kunde stor fleksibilitet i forhold til hvilke prosesser, det være seg operasjonelle eller administrative, dere ønsker å kvalitetssikre. Det kan f.eks være rutiner knyttet til egenmelding og sykefravær.

Proplan har dyktige og erfarne konsulenter som kan rådgi og hjelpe kunden i forhold til optimalisering av systemoppsett.