Til hovedmeny Til innhold

Nor Element AS

Proplan Time har gitt god prosjektoversikt og redusert arbeidsmengde.

Nor Element AS (i dag Contiga AS) er en ledende produsent av betongelementer i Agder og Norges største produsent av betongtrapper. Proplan besøker økonomisjef Kristin Solaas Haraldstad for å snakke om deres nylig innførte timesystem, Proplan Time. Ved hjelp av dette systemet har de redusert sin arbeidsmengde og fått bedre oversikt over timer per prosjekt.

Grundig vurdering
Nor Element har vokst betraktelig de siste årene og på kun halvannet år økte antall ansatte med 30 personer. Denne veksten førte til at deres rutine for timeregistrering måtte revurderes. At de ansatte leverte fysiske timelister som manuelt måtte registreres for å kunne utbetale lønn ble en tungvind prosess. Arbeidsmengden ble stor og gjorde det krevende å få oversikt på timer brukt på de ulike prosjektene, noe som de trengte i forbindelse med etterkalkyle. Et timeregistreringssystem måtte på plass.

Kristin Haraldstad, som ledet prosjektet med å finne et system, forteller at det var viktig for Nor Elements å velge riktig leverandør. De gjennomførte en grundig vurdering av ulike alternativer og etter flere referansebesøk og demo av produkter falt valget på Proplan Time. ”Det var avgjørende at vi hadde god erfaring med Proplan som leverandør av vårt Visma lønn- og økonomisystem. I tillegg garanterte Proplan at systemet kunne løse våre behov og at integrasjon med lønnsystemet ville fungere.”

Kombinasjon av stempling og webregistrering
Nor Elements har mange ulike grupper av ansatte: produksjonsmedarbeidere, innleide arbeidstakere, fast lønnede, skiftarbeidere og montører ute hos kundene. Disse gruppene har ulike former for tillegg og lønnsarter, og for de som jobber direkte i produksjon skal timene også fordeles på ulike prosjekter. Proplan Time håndterer alle disse variablene fint. De ansatte som jobber i produksjonen bruker tidsstempling for å registrere timene på jobb. Når den samme personen skal fordelene timene på ulike prosjekter i webregistreringen får vedkommende opp sine stemplede timer i samme skjermbilde. Det gir full oversikt og en god kontrollfunksjon.

 

"Nye prosjekter som opprettes i vårt økonomisystem kommer automatisk til syne i timesystemet slik at de ansatte kan fordele sine timer korrekt.”

Arbeidsmengden er blitt betydelig redusert for de som normalt har håndtert fysiske timelister og det er minimalt med feil. ”Nye prosjekter som opprettes i vårt økonomisystem kommer automatisk til syne i timesystemet slik at de ansatte kan fordele sine timer korrekt.” I tillegg håndterer Proplan Time at et prosjekt kan være aktivt i en avdeling mens det er gjort inaktivt i en annen fordi de er ferdige med å jobbe på det. ”Det er en kjempefordel for oss for vi har mange ulike prosjekter som pågår til ulike tider på de forskjellige avdelingene. Ved hjelp av denne funksjonaliteten unngår vi feilføringer.”

 

"Alt vi har forespurt har blitt løst og prosessen har vært ryddig hele veien."


Kort implementeringsfase med ryddig konsulent
Avgjørelsen om å bruke Proplan Time falt i mars og etter en testperiode i mai ble systemet tatt i bruk i juni. Fremdriftsplanen holdt og det har vært lite problemer i implementeringsprosessen. Konsulent i Proplan, Mari Rugeldal, var den som hjalp dem i gang med systemet. ”Mari har vært fantastisk. Man merker godt at hun har jobbet lenge med dette og at hun har et godt team i ryggen. Alt vi har forespurt har blitt løst og prosessen har vært ryddig hele veien”. Siden konsulenten jobber i Stavanger har det meste av kontakten foregått via telefon og fjernstyring av PC. Kun en gang har Mari vært hos kunden for å gi avdelingslederne opplæring. Mari forteller: ”Det har ikke vært noe problem å jobbe på denne måten. Det var selvfølgelig hyggelig å få møte dem personlig da jeg var på besøk, men ellers har det kun vært behov for telefon og internettilgang for å få jobbet gjort.”

 

”Jeg vil gjerne fremheve den lave brukerterskelen."

Brukervennlighet og enkel jobb for systemansvarlig
Proplan har som mål å levere et brukervennlig produkt. Dette kan økonomisjefen bekrefte:    ”Jeg vil gjerne fremheve den lave brukerterskelen. En del av våre ansatte var skeptiske til registreringen via web, men dette har gått fint.” Nor Elements har erfart at de fleste er i gang etter en liten halvtimes innføring. Både fellesopplæring og 1 til 1 introduksjon over telefon har fungert godt. Videre har de uttrykt at jobben som systemansvarlig er enklere enn forventet.  

 

 ”Vi oppnådde våre mål om å redusere arbeidsmengden og få god oversikt på timefordelingen per prosjekt."

Et system for fremtiden
Nor Element ser for seg at systemet slik det er satt opp i dag vil kunne fungere godt på lang sikt. Skulle det allikevel dukke opp behov for flere rapporter eller andre justeringer er dette ting som kan tilpasses i Proplan Time. Nor Element visste godt hva de ville oppnå med systemet og hvordan det skulle brukes. Økonomisjefen oppsummerer det slik: ”Vi oppnådde våre mål om å redusere arbeidsmengden og få god oversikt på timefordelingen per prosjekt. I tillegg er de ansatte fornøyde og får rett lønn i tide.”  

Fakta om Nor Element

  • Etablert i 1999
  • Tre fabrikker lokalisert i Mandal, Marnadal og Kristiansand.
  • Bredt produktspekter innen betongelementer som hulldekkere, trapper, søyler, bjelker, vegger m.m.
  • Sammen med hovedkontor og en montasjeavdeling teller firmaet nesten 120 ansatte.