Integrasjoner

Den mest vanlige integrasjonen når det gjelder timesystem er koblingen til bedriftens lønnssystem. Her kan vi integrere med de fleste ledende lønnssystemer som f.eks. Visma Lønn og  Huldt & Lillevik Lønn. Systemintegrasjonen opererer i sanntid og kan overføre lønnsgrunnlag og fravær direkte til lønnssystemet. Det er enkelt å forestille seg besparelsene dette innebærer.

I tillegg kan man utvide integrasjonen med f.eks. kobling til ERP/økonomisystemer som Visma Global, Visma Business, Dynamics Navision eller Axapta, SAP, Agresso, Superoffice, Xledger, 24sevenoffice, Mamut, Visma.net med flere. Vi leser dataene det skal føres mot, og kan levere data tilbake til ERP for videre behandling. Ekspempler på dette er timer med kalkulatorisk kost inn i prosjektregnskapet, eller timer/produkter til ordre og fakturering. Proplan Time blir derfor en integrert del av de systemene dere allerede bruker, og kan fortsatt benyttes om en skulle velge et nytt system for fremtiden. (Som for eksempel skybasert.)

Vårt timesystem og tilhørende integrasjonsløsninger er utviklet på bakgrunn av de erfaringene vi har gjort i utallige ERP prosjekter. Ved å benytte en leverandør med et bredt kompetansemiljø innen lønn, økonomi og forretningsprosesser kan du være trygg på at vi finner en optimal løsning for din bedrifts behov.

Integrasjonsmuligheter med Proplan Time: 

Snakk med våre rådgivere om hvordan vi kan optimalisere din bedrifts timeprosesser.